Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening

Västernorrlands län

Information

769602-4319 är organisationsnummer för bolaget Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Härnösand som är den kommunen som Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening finns i.

Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening har varit registrerat sedan 1997-09-02 och det finns flera bolag i Västernorrlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1997-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1997-01-01.

Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening är och det finns flera bolag i Härnösand som också är .

Firmatecknare för Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Aggesjö, Sven Åke -Langendorf, Garry Robert

Vill ni komma i kontakt med Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Strandg. 3, 871 45, Härnösand

Föreningen har till ändamål att främja delägarnas ekonomiska intressen genom att medverka till en positiv utveckling och tillväxt av delägarnas verksamheter i Härnösand, vilket bland annat ska ske genom att tillhandahålla delägarna utbildning, att skapa nätverk för delägarna, gemensam marknadsföring samt att skapa goda förutsättningar för delägarnas verksamheter genom att medverka till en positiv utveckling och tillväxt av företagsamheten i Härnösand.

Det finns olika personer som har en koppling med Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening och det är Aggesjö, Sven Åke som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Byström, Hans Mattias som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Edholm, Kent Gösta som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Grahn, Ulf Johan Peter som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Langendorf, Garry Robert som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Sidén, Björn Stefan som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotVest, Sven Åke som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Österholm, Per Johan som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Gilmark, Bengt Håkan Viktor som är född 1950 och har titeln SuppleantHansson, Hans Kristoffer som är född 1980 och har titeln SuppleantHöök, Annika Elsa Kristina som är född 1950 och har titeln SuppleantLöfgren Östensson, Ingrid Kersti M som är född 1950 och har titeln SuppleantRevidacta Revision Aktiebolag som är född och har titeln RevisorDeutschmann, Sara Maria som är född 1973 och har titeln Huvudansvarigrevisor