Bostadsrättsföreningen Utkiken

Västernorrlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Utkiken är ett av många företag som finns i Härnösand. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Utkiken finns i och den tillhör även Västernorrlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Utkiken som idag finns i Västernorrlands län har varit registrerat sedan 1956-01-09.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Utkiken så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0611-19286.

Härnösand arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Utkiken ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Utkiken. Det finns flera företag i Västernorrlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekomomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till myttjande utan tidsbegräsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan pplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Utkiken är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Hjert, Jan Ivar i förening med en av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Utkiken och det är följande personer, Forsberg, Eva-Britt som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjert, Jan Ivar som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Bengt Albert som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyberg, Maud Rakel som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Öman, Hans Olov som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Kärnä, Mirja Helena som är född 1950 och har titeln Suppleant.Westman, Sten Anders som är född 1946 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Utkiken är 788000-0281.