HSB Bostadsrättsförening Lägret i Härnösand

Västernorrlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Lägret i Härnösand är ett av många bolag som finns i Härnösand. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Lägret i Härnösand finns i och den tillhör även Västernorrlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Lägret i Härnösand som idag finns i Västernorrlands län har varit registrerat sedan 1969-03-31.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Skarpskytteg. 21, 871 40, Härnösand. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Lägret i Härnösand så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Härnösand arbetar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Lägret i Härnösand ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Lägret i Härnösand. Det finns flera bolag i Västernorrlands län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Lägret i Härnösand är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergström, Sven Stefan -Bäcklund, Carl Erik Leif -Eriksson, Britt Anita.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Lägret i Härnösand och det är följande personer, Bergström, Sven Stefan som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Bäcklund, Carl Erik Leif som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Britt Anita som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Gyllenberg, Per Ernst Harald som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Höglund, Leif Christer som är född 1946 och har titeln Suppleant, Sjölund, Mats Einar som är född 1958 och har titeln Suppleant.Vestin, Bruno Arne som är född 1939 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Lägret i Härnösand är 788000-0836.