Bostadsrättsföreningen Magistern (Bokf Service)

Västernorrlands län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Magistern (Bokf Service) vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Härnösand så är Bostadsrättsföreningen Magistern (Bokf Service) en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västernorrlands län så finns det ännu fler.

Härnösand arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Härnösand och i Västernorrlands län. Redan 1970-09-04 så skapades Bostadsrättsföreningen Magistern (Bokf Service) och verksamheten är har F-skattsedel Bostadsrättsföreningen Magistern (Bokf Service) har haft det sedan 1994-01-01.

Bostadsrättsföreningen Magistern (Bokf Service) är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2001-12-26

788000-1875 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Härnösand.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Magistern (Bokf Service) och det finns många verksamheter som är i Västernorrlands län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Magistern (Bokf Service) så går det att nå dem via telefon på 060-611215 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Höglund, Lars Jerry Anshelm -Viklund, Rose Anette

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Magistern (Bokf Service) är Alenius, Britt Ingrid Christina som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Höglund, Lars Jerry Anshelm som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Mats Lennart som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Vesterli, Kai Hilmar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Viklund, Rose Anette som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Modig, Stig Åke som är född 1945 och har titeln SuppleantVesterlund, Lars Gustav som är född 1937 och har titeln Suppleant, .